Ledande tekniklösningar för en hållbar morgondag

Detta är Addtech

Vi skapar långsiktiga aktieägarvärden - Investera i Addtech

Investera

Vi söker bolag att förvärva!

Bli en del av Addtech

VI TILLFÖR VÄRDE

Addtech är en svensk börsnoterad tekniklösningskoncern. Verksamheten består av drygt 140 självständiga bolag som säljer högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom framför allt tillverkande industri och infrastruktur i ca 20 länder. Addtech skapar optimala förutsättningar för dotterbolagens lönsamhet och tillväxt.

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

SENASTE RAPPORTERNA

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2021

Årsredovisning 2020/2021

Addtech Annual Report 2020/2021

ÅRSREDOVISNINGEN 2020/2021

Hållbarhet

Addtechs hållbarhetsarbete

Affärsidé

Vår affärsidé