ADDTECH SOM INVESTERING

Addtech skapar långsiktiga aktieägarvärden via drygt 140 självständiga dotterbolag. Genom ett aktivt ägande arbetar vi för att öka dotterbolagens tillväxt och resultat.

Utöver den löpande verksamheten är företagsförvärv central för resultattillväxt och utveckling. Dels genom att det tillkommer agenturer, medarbetare och kunder och dels genom det multipelarbitrage som uppstår när förvärvade bolag införlivas i verksamheten.

Aktieägarvärde i tre steg:

Den viktigaste grunden för aktieägarvärde är Addtechs värdeskapande bas som för närvarande utgörs av cirka 140 rörelsedrivande bolag som alla strävar efter att vara marknadsledande inom sina nischer.

Addtech är en aktiv ägare som med varsam hand arbetar för att öka dotterbolagens omsättning och lönsamhet. Addtech kombinerar det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och långsiktighet.

Förvärv är nödvändigt för att skapa långsiktig vinsttillväxt och aktieägarvärde. Nya bolag tillför försäljningsvolym, agenturer, kunder och kompetens samt inte minst drivna ledare och entreprenörer. Nya bolag medför också nya effektiviserings- och utvecklingsmöjligheter.