BOLAGSSTÄMMA
 

Arkiv - tidigare bolagsstämmor:

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämma ska skriftligen ha begärt detta hos styrelsen senast sju veckor före datumet för årsstämman. 

Anmälan av ärendet skickas till: Addtech AB (publ), Box 5112, 102 43 Stockholm alternativt info@remove-this.addtech.remove-this.com