Omsättning

11 MDSEK

VD

Niklas Stenberg

Dotterbolag

140

Antal anställda

3 000

DET HÄR ÄR ADDTECH

Addtech är en svensk börsnoterad tekniklösningskoncern. Verksamheten består av drygt 140 självständiga bolag som säljer högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom framför allt tillverkande industri och infrastruktur i ca 20 länder. Addtech skapar optimala förutsättningar för dotterbolagens lönsamhet och tillväxt.

Framgångsrika entreprenörsbolag i stor skala

Addtech består av drygt 140 självständiga dotterbolag. Det innebär att besluten om bolagens verksamhet fattas nära marknaden. Addtech kombinerar det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och långsiktighet.

Organisation

Ansvar som ger frihet

Addtech har starka värderingar och tydliga strategier som bygger på en gemensam vilja att ta eget ansvar och på respekt för individen. Vi anser att frihet under ansvar är det bästa sättet att driva en mångfacetterad verksamhet. Våra kärnvärden är enkelhet, effektivitet, förändring, ansvar och frihet, dessa genomsyrar verksamheten i det dagliga arbetet.

Kärnvärden

En länk mellan tillverkare och leverantörer

Addtech erbjuder högteknologiska produkter och lösningar till industriföretag och kunder inom infrastruktur. Genom att hjälpa kunderna utveckla bättre slutprodukter och sänka kundens produktionskostnader tillför Addtech både tekniskt och ekonomiskt mervärde.

Affärsidé

Ledande inom värdeskapande tekniklösningar

Addtechs vision är att vara ledande inom värdeskapande tekniklösningar i Nordeuropa. Det innebär att vi ska uppfattas som den mest kompetenta samarbetspartnern av våra kunder, leverantörer och medarbetare. Addtechs finansiella mål är att skapa resultattillväxt i kombination med lönsamhet.

Mål & strategier