AFFÄRSIDÉ

EN LÄNK MELLAN TILLVERKARE OCH LEVERANTÖR

Addtechs affärsidé är att erbjuda högteknologiska produkter och lösningar till företag inom tillverkande industri och infrastruktur. Vi tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde genom att vara en kompetent samarbetspartner för kunder och tillverkare. Det innebär att vi ska tillföra värde, antingen genom att hjälpa kunderna att producera sina varor mer effektivt, eller genom att bidra till att deras produkter blir mer konkurrenskraftiga.

Framgångsfaktorer

Sedan börsnoteringen 2001 har Addtech haft en god omsättnings- och lönsamhetsutveckling. Lönsam tillväxt uppnås genom kontinuerlig affärs- och organisationsutveckling. Följande är de viktigaste faktorerna bakom vår framgångsrika affärsmodell.

Affärsmodellens framgångsfaktorer

Affärsmodellen förutsätter att det finns medarbetare som genom affärsmannaskap, hög teknisk kompetens och entreprenörskap kontinuerligt utvecklar befintliga och nya affärer. Medarbetare som trivs, utvecklas och driver på försäljningen av produkter, lösningar och delsystem med stort mervärde för kunden är därmed affärsmodellens viktigaste framgångsfaktor.

Addtech består av ett hundratal bolag som drivs med stor frihet under ansvar för såväl individer som för respektive dotterbolag. Addtech kombinerar det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och långsiktighet. Genom att bedriva småskalighet i stor skala optimeras det lilla företagets möjligheter till långsiktig tillväxt och lönsamhet.

Addtechs verksamhet kännetecknas av en väl förankrad företagskultur som bygger på bland annat strategisk agerande, god planering, långsiktighet, genomtänkta beslut och effektivt genomförande. Dessutom kännetecknas Addtech av starkt lönsamhetsfokus och etiskt företagande.