FÖRVÄRV

VI SÖKER BOLAG ATT BEHÅLLA OCH UTVECKLA

Förvärv är en viktig del i Addtechs affärsidé. Vi letar alltid efter entreprenörer och teknikhandelsbolag som kan förstärka befintliga verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande positioner.

Addtech köper bolag för att behålla och vidareutveckla dem långsiktigt. Nya bolag tillför närvaro på nya delmarknader, kompletterar agenturer och leverantörer samt, kanske allra viktigast, tillför kompetenta medarbetare med en stark känsla för entreprenörskap. Addtech är en finansiellt stark, väletablerad och engagerad ägare med tydliga mål och verktyg för utveckling och lönsamhet.

Vi söker bolag med:


  • Lönsamhet och tillväxtpotential
  • Högt kunskaps- och teknikinnehåll
  • Utvecklade leverantörsrelationer
  • Nischmarknadsfokus
  • Relationsförsäljning

Vi utvecklar bolaget genom aktivt ägande

Addtech är en långsiktig industriell ägare som tror på frihet under ansvar. I vår decentraliserade organisation värdesätter vi entreprenörskap och bolagen drivs vidare under egna varumärken. Vi coachar och stöttar entreprenörerna i utvecklingen av bolagen och ger dem tillgång till Addtechs nätverk och resurser.

Varför sälja till Addtech?


  • Behåll relationer
  • Realisera värden
  • Generationsskifte
  • Trygg arbetsplats
  • Tillför kompetens och nätverk

Addtech har genom åren förvärvat och integrerat många bolag och ur dessa erfarenheter har det vuxit fram en tydlig och framgångsrik process för integrering och utveckling av nya förvärvade bolag.

Vägen till ett för både köpare och säljare lyckosamt förvärv är sällan en snabb process. Den kan mycket väl ta flera år. Parterna hinner därmed lära känna varandra väl tills att affären slutförs. Detta minimerar risken för missuppfattningar eller felaktiga förväntningar. Samtidigt skapas förtroende och goda förutsättningar för att parterna och medarbetarna ska vara nöjda med resultatet.

I varje förvärvsprocess utvärderas bolaget enligt en rad kriterier som, när de är uppfyllda, ger goda förutsättningar för vidareutveckling inom Addtech. Det förvärvade bolaget förväntas bidra till koncernens lönsamhet på såväl kort som lång sikt samt ha goda utsikter för tillväxt. Addtechs dotterbolag är i regel helägda.

Förvärv koncernen 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016  
Antal förvärv 12 14 11 10 10  
Nettoomsättning 741 960 698 503 643  
Antal anställda 170 276 171 129 161  

*Avser helårsbasis vid förvärvstidpunkten

Addtech består av ett antal nischade affärsenheter under respektive affärsområde. Entreprenörer som är intresserade av att sälja sitt företag till Addtech ser ofta en naturlig plats i koncernen där deras bolag skulle kunna passa in. Framtida förvärv kommer i första hand att ske inom ramen för nuvarande affärsområden. Marknaden förändras dock kontinuerligt vilket ger möjlighet till utveckling av nya affärssegment, samtidigt som Addtech successivt flyttar fram sina positioner.