HISTORIK

ÖVER 100 ÅR AV VÄRDESKAPANDE TEKNIKHANDEL

2015: Internationell teknikhandelskoncern under många varumärken

Affärsområdet Life Science tog namnet AddLife AB och verksamheten förberedde en särnotering på Nasdaq Stockholm vilket skedde i mars 2016.

2008: Ny affärsorienterad organisation

2008 infördes en ny affärsorienterad organisation där dotterbolagen grupperades i affärsenheter kopplade till övergripande teknik- eller marknadsområden. Syftet med förändringen var att utveckla marknadspositionen inom viktiga segment och skapa förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt i respektive affärsenhet; både genom egen tillväxt och genom förvärv. 2008 får koncernen en ny vd när Johan Sjö i januari tar över rodret efter Roger Bergqvist.

2005: Nytt affärsområde och ökad export

I början av 2005 förvärvas Meditech, som bildar affärsområdet Life Science. Koncernen har nu dotterbolag i Norden, Storbritannien, Tyskland, Polen och Österrike. Sedan Addtechs börsnotering 2001 har cirka 40 företagsförvärv genomförts. Telekomkrisen drabbade Addtech hårt, men blev också en värdefull lärdom. Ett helt affärssegment försvann när en hel industri flyttade till lågkostnadsländer.

2001: Addtechs födelse

I början av 2000-talet delade Bergman & Beving upp verksamheten i tre självständiga dotterbolag som var och en noterades på Stockholmsbörsen. Affärsområdet Bergman & Beving Industry blev grunden till Addtech som då hade en omsättning på knappt 2,5 miljarder kronor och cirka 1 100 anställda.

1996: Fyra nya affärsområden växer fram

1996 fyller Bergman & Beving 20 år som börsbolag. Sverige är fortfarande den största marknaden, följt av övriga nordiska länder. Men nu finns det verksamheter även i Polen, i de baltiska länderna och i Tyskland. 1997 beslutar EU att införa Euron och koncernen byggs därför om för att stärka konkurrenskraften och tillväxtmöjligheten. Delkoncernerna formeras till fyra affärsområden: Electronic Components, Industry, Tools and Equipment och Meditech.

1976: Börsnotering och Nordisk expansion

Bergman & Beving börsnoterades redan 1976 på Svenska Fondhandlareföreningens kurslista. En börsnotering som, enligt årsredovisningen för året, bemöts positivt av kunder, leverantörer och personal. Under 1970-talet tar man, genom sina första företagsförvärv i Norge, Finland och Danmark, steget ut i Norden och breddar medvetet sin geografiska bas, både vad gäller kunder och egna bolag.

1960: Förvärv blir tidigt en del av verksamheten

Addtechs sortiment har breddats i takt med den tekniska utvecklingen. I mitten av 1960-talet inleddes en era av företagsförvärv med målet att komplettera befintlig verksamhet med företag i angränsande marknadssegment. Förvärv har sedan dess varit en del av den löpande verksamheten, vilket tillför nya affärsmöjligheter och kompetenta medarbetare.

1906: Över 100 år av värdeskapande teknikhandel

Addtech har i grunden haft samma affärsidé i över 100 år. Grundarna, Arvid Bergman och Fritz Beving, startade Bergman & Beving år 1906 med affärsidén att importera tekniska produkter från Tyskland för att sälja till den snabbt växande svenska industrin. Bland de första produkterna fanns automatvågar, vattenmätare, elmätare, kabel och skrivande elektriska instrument.

Läs mer om vår historia: