KÄRNVÄRDEN

ANSVAR SOM GER FRIHET

För att vi ska kunna leva upp till vår vision om att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel måste vi leva efter våra kärnvärden, det vi kallar vår själ. Denna hjälper oss utvecklas och ger oss trygghet i arbetet eftersom vi vet vad som förväntas av oss.

Hela vår företagskultur och filosofi kan sammanfattas i fem ord. Om alla ska trivas och utvecklas på Addtech måste vi vilja dela värderingarna.

Enkelheten speglar vårt sätt att arbeta. Det innebär inte att vi ska arbeta snabbt och slarvigt, utan att vi ska förenkla problemställningar och inte förlora oss i ett hav av detaljer. Det ska vara enkelt för våra kunder och leverantörer att samarbeta med oss. Det innebär att vi måste vara tydliga och konsekventa i vårt förhållningssätt. Det ska även vara enkelt att arbeta inom Addtech – målen ska vara tydliga, metoderna enkla, beslutsvägarna korta och ansvarsförhållandena klara.

Det är viktigt att göra rätt saker på rätt sätt. Det är bättre att göra rätt saker, men kanske inte helt perfekt, än att göra fel saker på ett lysande sätt. 80 procent av vår framgång bygger på att vi gör rätt saker, 20 procent på att vi gör dem på rätt sätt. Effektivitet inom organisationer bygger på att värdet av det som produceras ska vara högre än kostnaderna för produktionen i sig.

Förmågan att utvecklas, växa och förändras när det behövs, är en förutsättning för framgång. På Addtech måste vi kunna anpassa oss till nya förutsättningar, nya kunder och nya utmaningar på en marknad i ständig utveckling. Därför är det viktigt med en konstruktiv och positiv attityd och ett öppet sinne för de nya möjligheter som förändringar innebär.

För att kunna ta beslut måste vi kunna ta ansvar för det vi gör. Inom Addtech har vi frihet under ansvar men aldrig frihet utan ansvar och inte heller ansvar utan frihet. Vår decentraliserade organisation kräver det för att fungera. Vi ska ha tydliga ansvarområden när det gäller både: Kunder, produkter, funktioner, lönsamhet och resultat. Frihet innebär också att det är upp till varje dotterbolag att välja både vilka leverantörer som ska anlitas och vilka typer av kunder som ska bearbetas. Även individen ska känna frihet att fatta egna beslut och slutföra affärer eftersom det är dotterbolagen som står närmast marknaden.

Driva småskalighet i stor skala
- Frihet under ansvar