KARRIÄR

ARBETA OCH UTVECKLAS HOS OSS PÅ ADDTECH

Addtech har cirka 3 000 medarbetare i ca 20 länder. Flertalet av medarbetarna arbetar med försäljning som omfattar allt från teknisk problemlösning, inköp, produktion, logistik och distribution. Vissa dotterbolag har egen tillverkning av komponenter, delsystem och specialprodukter under egna varumärken.

Ett teknikhandelsbolag står och faller med engagerade medarbetare. För att lyckas som projektledare eller kundansvarig krävs både teknisk kompetens, servicekänsla och affärsmannaskap. Dotterbolagen ansvarar för rekrytering av nya medarbetare, men det finns självklart en möjlighet till fortsatt karriär inom koncernen. 

Addtechs utbildningsprogram, Affärsskolan, omfattar samtliga medarbetare och är en viktig plattform för att sprida företagskultur, vidareutveckla affärsmannaskapet och öka graden av professionalism bland medarbetarna samt skapar utrymme för personlig och professionell utveckling.