STYRELSE & KONCERNLEDNING ADDTECH AB

STYRELSE

KENTH ERIKSSON

Ordförande

KENTH ERIKSSON

Ordförande

Civilingenjör och Civilekonom. Född 1961.

Ordförande sedan 2021, i styrelsen sedan 2016.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelselordförande i Concentric. Styrelseledamot i Technology Nexus.

Tidigare arbetslivserfarenhet: VD i Tradimus och ledande befattningar i Electrolux. Partner i Athanase Industrial Partner.


Aktieinnehav: 59 100 B-aktier. Innehav per 2020-05-31.

HENRIK HEDELIUS

Styrelseledamot

HENRIK HEDELIUS

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1966.
Styrelseledamot sedan 2017. Senior Advisor United Bankers LTD.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bergman & Beving och Two H.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot Bergman & Beving, Mannerheim Invest, Vinovo, Team Sportia, Gigasense och Mind Industrial Group. Ledande befattningar i Jarl Securities, Storebrand Kapitalförvaltning, Swedbank and ABN Amro. 


Aktieinnehav: 9 900 B-aktier (inkl. närstående). Innehav per 2020-05-31.

ULF MATTSSON

Styrelseledamot

ULF MATTSSON

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1964.

Styrelseledamot sedan 2012. Senior Advisor åt EQT samt PJT Partners.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Eltel, VaccinDirect och Lideta. Styrelseledamot i Oras Invest Oy och Priveq V.

Tidigare arbetslivserfarenhet: VD i Domco Tarkett, Mölnlycke Health Care, Capio, Gambro och Karo Pharma

Aktieinnehav: 8 000 B-aktier. Innehav per 2020-05-31.

MALIN NORDESJÖ

Styrelseledamot

MALIN NORDESJÖ

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1976. 
Ledamot sedan 2015.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bergman & Beving samt i ett antal bolag i Tisenhultgruppen.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Tisenhultgruppen och Tritech Technology. 

Aktieinnehav: 19 502 B-aktier. Innehav per 2020-05-31.

ANNIKKI SCHAEFERDIEK

Styrelseledamot

ANNIKKI SCHAEFERDIEK

Styrelseledamot

Civilingenjör inom maskinteknik. Född 1969.

Styrelseledamot sedan 2021.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Competella AB samt styrelseledamot i Proact IT AB, Formpipe Software AB och Axiell Group AB.

Tidigare erfarenhet: Grundare och VD i Syster P AB samt ledande positioner inom bland annat Ericsson och Netwise.

Aktieinnehav (inkl. närstående): -

NIKLAS STENBERG

Styrelseledamot

NIKLAS STENBERG

Styrelseledamot

Jur kand. Född 1974.

Styrelseledamot sedan 2020.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika ledande befattningar inom Addtech och Bergman & Beving, dessförinnan advokat.

Aktieinne­hav: 44 034 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 69 500 aktier (inkl. närstående). Innehav per 2020-05-31.

KONCERNLEDNING

NIKLAS STENBERG

Verkställande direktör, koncernchef

NIKLAS STENBERG

Verkställande direktör, koncernchef

Jur kand. Född 1974.

Anställd i koncernen sedan 2010.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika ledande befattningar inom Addtech och Bergman & Beving, dessförinnan advokat.

MALIN ENARSON

Ekonomidirektör

MALIN ENARSON

Ekonomidirektör

Civilekonom. Född 1973.

Anställd i koncernen sedan 2004. 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Business Controller Addtech Power Solutions, flertalet roller inom ekonomi på Addtech, revisor Mazars (SET) Revisionsbyrå. 

PATRIK KLERCK

Affärsområdeschef Automation

PATRIK KLERCK

Affärsområdeschef Automation

Elektronikingenjör. Född 1969.

Anställd i koncernen sedan 1995.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika ledande befattningar inom Addtech samt Bergman & Beving.

MARTIN FASSL

Affärsområdeschef Components

MARTIN FASSL

Affärsområdeschef Components

Civilekonom. Född 1960.
Anställd i koncernen sedan 1994.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika ledande befattningar inom Addtech samt Bergman & Beving.

HANS ANDERSÉN

Affärsområdeschef Energy

HANS ANDERSÉN

Affärsområdeschef Energy

Elkraftingenjör. Född 1961.

Anställd i koncernen sedan 2006.

Tidigare arbetslivserfarenhet: VD och ägare AB Gevea samt affärsenhetschef Energy Supply.

CLAUS NIELSEN

Affärsområdeschef Industrial Process

CLAUS NIELSEN

Affärsområdeschef Industrial Process

Eksporttekniker. Född 1969.
Anställd i koncernen sedan 1994.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika ledande befattningar inom Addtech samt Bergman & Beving.

PER LUNDBLAD

Affärsområdeschef Power Solutions

PER LUNDBLAD

Affärsområdeschef Power Solutions

Maskiningenjör och Marknadsekonom DIHM, Född 1967.
Anställd i koncernen sedan 2008.
Tidigare arbetslivserfarenhet: VD och delägare Emcomp International AB samt affärsenhetschef Power Systems.