Automation omsätter ca:

2,3 MDSEK

Components omsätter ca:

2,0 MDSEK

Energy omsätter ca:

2,5 MDSEK

Industrial Process omsätter ca:

2,8 MDSEK

Power Solutions omsätter ca:

1,6 MDSEK

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Addtech består av drygt 140 självständiga bolag. Addtech arbetar aktivt med att utnyttja organisationen så effektivt som möjligt och bolagen samarbetar i olika grad med sina systerbolag. Verksamheten organiseras i följande fem affärsområden. Läs mer om våra affärsenheter under respektive affärsområde.

AUTOMATION

Automation marknadsför och säljer intelligenta lösningar, delsystem och komponenter till bland annat industriell automation och infrastruktur, exempelvis lösningar för robotik, styrsystem, sensorer, industriella nätverk och kommunikationsnät. 

Automation

COMPONENTS

Components marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik och elektronik samt automationslösningar. Kunderna finns främst inom nordisk tillverkningsindustri.

Components

ENERGY

Energy marknadsför och säljer produkter för transmission och distribution av el samt produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns främst inom energi- och elinstallationsmarknaden via föreskrivande led och elgrossister.

Energy

INDUSTRIAL PROCESS

Industrial Process marknadsför och säljer lösningar, delsystem samt komponenter, ofta under eget varumärke, som bidrar till att optimerade industriella processer och flöden. Kunderna finns främst inom nordeuropeisk tillverkningsindustri.    

Industrial Process

POWER SOLUTIONS

Power Solutions utvecklar, marknadsför och säljer komponenter och systemlösningar som säkerställer kraftförsörjning samt styrning och kontroll av rörelser eller energiflöden, till exempel batterilösningar och produkter som används i interaktionen mellan människa och maskin. Kunderna finns främst inom specialfordon, telekom, miljö- och medicinteknik. Affärsområdet har starka egna varumärken samt nischproduktion.  

Power Solutions