AUTOMATION

Automation marknadsför och säljer intelligenta lösningar, delsystem och komponenter till bland annat industriell automation och infrastruktur, exempelvis lösningar för robotik, styrsystem, sensorer, industriella nätverk och kommunikationsnät. 

 

Affärsområdet Automation fokuserar på att hjälpa kunder inom industri och infrastruktur att skapa nya automatiserade processer med skräddarsydda tekniska lösningar och tjänster. Verksamheten kännetecknas av stort tekniskt kunnande, hög servicenivå och starka marknadspositioner i utvalda nischsegment.

Affärsområdets bolag har en stark affärsposition i Norden och delar av övriga Europa. Efterfrågan följer tillverkningsindustrins utveckling mot automatisering och smarta fabriker såväl som infrastrukturutbyggnaden för kommunikationsnät, cybersäkerhet och investeringar inom ”smarta städer”. Inom flera områden har vi egna produkter, men långsiktiga relationer med ledande internationella leverantörer är också prioriterade och avgörande för framgång.

OEM-tillverkare och slutanvändare inom automationsutrustning och medicinteknik, försvarsindustri, teleoperatörer och installatörer av fibernät, processindustri, transport mm.

Lösningar för industriell kommunikation, styrsystem, datorer, sensorer, visionsprodukter, motordrifter, linjärenheter, transmissioner samt komponenter och lösningar för fibernät


Affärsområdeschef
 

Patrik Klerck

+46 708 64 15 17

patrik.klerck@addtech.com


Vice Affärsområdeschef


Markku Suominen

+358 9 525 92 331

markku.suominen@remove-this.addtech.remove-this.com


Controller


Andreas Jäderberg

+46 72 705 09 96

andreas.jaderberg@addtech.com

 

BOLAG INOM AUTOMATION

Alla dotterbolag inom Automation

Dotterbolag