COMPONENTS

Components marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik och elektronik samt automationslösningar. Kunderna finns främst inom nordisk tillverkningsindustri.

Components fokuserar på traditionell teknikhandel som utgår från leverantörernas utbud av komponenter. Därmed finns ett betydande och nära samarbete mellan kund och leverantör. Bolagen inom affärsområdet strävar efter att öka mervärdet i sitt erbjudande. För mer komplexa behov erbjuder dotterbolagen lösningar som kan bestå av en kombination av komponenter och delsystem.

Affärsområdet har en stark marknadsposition i Norden. Lokal förankring i kombination med hög teknisk kompetens ger bolagen konkurrensfördelar i respektive nischmarknad.

Efterfrågan följer tillverkningsindustrins utveckling. Konkurrensen är hård för standardprodukter i stora volymer. I segment med lägre volymer prioriteras service, kundanpassning och leveranskapacitet. Långsiktiga relationer med ledande internationella leverantörer är avgörande för framgång och något som prioriteras.

Tetra Pak, Danfoss, Metso och ABB.

Linjärenheter, kulskruvar, elmotorer, omkopplare, sensorer och givare. Inom området hydraulik, vilket även omfattar pneumatik, vakuum och tryckluft, säljs komponenter och lösningar som ventiler, pumpar, aggregat och filter. Inom området automation tillhandahålls fiber och industriella kommunikationslösningar samt produkter för sensor och vision.


Affärsområdeschef

 

Martin Fassl

+46 706 69 69 34

martin.fassl@remove-this.addtech.remove-this.com


Controller

 

Olof Tude

+46 706 900 303

olof.tude@remove-this.addtech.remove-this.com

BOLAG INOM COMPONENTS

Alla dotterbolag inom Components

Dotterbolag