ENERGY

Energy marknadsför och säljer produkter för transmission och distribution av el samt produkter inom elsäkerhet, elinstallation, spårbunden trafik och förbindningsteknik. Kunderna finns främst inom energi- och elinstallationsmarknaden via föreskrivande led och elgrossister.

Energy fokuserar på marknaderna för elkraftdistribution och elinstallation samt produkter och lösningar inom elsäkerhet, energieffektiviseringar och förbindningsteknik. Ett flertal bolag har förutom handel även egen tillverkning av nischprodukter under egna varumärken.

Bolagen genomför anpassning av standardkomponenter och lösningar, i nära samarbete med kunder och leverantörer, för produkter främst inom elkraftöverföring. Vissa bolag erbjuder även eftermarknadstjänster som utbildning, service och support, vilket genererar såväl långsiktiga kundrelationer som löpande intäkter.

Energys bolag har ledande marknadspositioner i sina respektive nischer inom elkraftsprodukter och elsäkerhet. Ett flertal bolag har förutom handel även egen tillverkning av nischprodukter under egna varumärken.

Efterfrågan inom energi- och elinstallationsmarknaden är relativt stabil, men påverkas negativt av låga energipriser som hämmar investeringarna i sektorn. Affärsområdet har dock en stor andel eftermarknadstjänster som drivs av underhållskrav.

ABB, Ahlsell, Onninen och Rexel, Vattenfall, Eon och Fortum.

Kraftledningsstolpar, linjefrånskiljare för mellanspänningsnätet, transformatorer, kabelskåp, säkringar och mätomvandlare. Bolagen har, förutom handel, även egen tillverkning av nischprodukter under egna varumärken.

ENERGY BESTÅR AV AFFÄRSENHETERNA:

Energy Supply

Energy Products


Affärsområdeschef
 

Hans Andersén

+46 8 470 49 00

hans.andersen@remove-this.addtech.remove-this.com


Controller


Daniel Vestergren

+46 8 470 49 00

daniel.vestergren@remove-this.addtech.remove-this.com


Vice Affärsområdeschef
 

Karl Zellner

+46 8 470 49 00

karl.zellner@remove-this.addtech.remove-this.com

Energys bolag har ledande marknadspositioner i sina respektive nischer inom elkraftsprodukter och elsäkerhet. Ett flertal bolag har förutom handel även egen tillverkning av nischprodukter under egna varumärken.

 

BOLAG INOM ENERGY

Alla dotterbolag inom Energy

Dotterbolag