INDUSTRIAL PROCESS

Industrial Process marknadsför och säljer lösningar, delsystem samt komponenter som bidrar till att optimera industriella processer och flöden. Kunderna finns i ett 15-tal länder med tyngdpunkt inom nordeuropeisk industri.

Industrial Process fokuserar på att utveckla kundernas affärsnytta genom att erbjuda tjänste- och produktlösningar som bidrar till att effektivisera industriella processflöden i fast, flytande eller i gasform. Lösningarna kundanpassas och tillämpas inom vitt skilda användningsområden. Vi bidrar exempelvis till effektiva och optimerade flöden i så väl blodanalysmaskiner som på oljeplattformar liksom vi säkrar och mäter gasflöden i både fabriker och vid fartygsutsläpp. Mervärden som skapas kan handla om resursbesparingar, positiv miljöpåverkan, tidsvinster och annat som bidrar till en förbättrad kvalitet och en ökad lönsamhet för kunden.

Industrial Process dotterbolag har utifrån sin tekniska kompetens ledande ställning inom ett antal smala nischer som till exempel blästermaterial, transmissioner, produkter i polymera material, elektriska drivsystem, process- och miljöanalys.

Hög utvecklings- och innovationstakt för industriella processflöden samt ökade krav på återvinning och minskad miljöpåverkan driver investeringstakten. Konkurrensen är relativt hård men för de bolag som erbjuder hög teknisk kompetens, effektiviseringar och systemlösningar som innehåller både delsystem och komponenter är konkurrensen betydligt lägre.

DESMI, Statoil, MAN, JCB och Sandvik.

Avancerad teknisk rådgivning, utbildning, support och service. Kemisk analysutrustning till processindustrin. Packningar, tätningar, formdelar, vibrationsdämpare, kedjor, rullager och komponenter för elektriska motorlösningar som elmotorer och elektronisk varvtalsreglering. Utrustning och material inom blästring, trumling och industriell tvätt.

INDUSTRIAL PROCESS BESTÅR AV AFFÄRSENHETERNA:

Industrial Solutions

Process Technology


Affärsområdeschef
 

Claus Nielsen

+45 44 85 81 30

claus.nielsen@remove-this.addtech.remove-this.com


Controller
 

Anna Crona

+46 73 041 82 55

anna.svensson@remove-this.addtech.remove-this.com


Vice Affärsområdeschef
 

Daniel Prelevic

+46 8 545 414 06

daniel.prelevic@remove-this.addtech.remove-this.com

BOLAG INOM INDUSTRIAL PROCESS

Alla dotterbolag inom Industrial Process

Dotterbolag