POWER SOLUTIONS

Power Solutions utvecklar, marknadsför och säljer komponenter och systemlösningar som säkerställer kraftförsörjning samt styrning och kontroll av rörelser eller energiflöden, till exempel batterilösningar och produkter som används i interaktionen mellan människa och maskin. Kunderna finns främst inom specialfordon, telekom, miljö- och medicinteknik. Affärsområdet har starka egna varumärken samt nischproduktion.

Affärsområdet fokuserar på att skapa automatiserade systemlösningar i nära samarbete med kunder.

Affärsområdets bolag arbetar ofta i kundens konstruktionsfas och kan därför vara med och styra och optimera kundens slutprodukt i ett tidigt skede. Merparten av kunderna är således OEM-företag, men även en stor del slutanvändare, i och utanför Norden.

Systemautomation handlar om att skapa effektiva lösningar som säkerställer styrning och kontroll av rörelser eller energiflöden i någon form. Det kan antingen handla om systemlösningar som är helt frikopplade från människan eller lösningar som inkluderar gränssnittet mellan människa och maskin (s k HMI).

Affärsområdet erbjuder spetskompetens inom, energilagring, strömförsörjning, styrning och kontroll samt förarmiljö.

Affärsområdet har utvecklat en stor del egna starka varumärken och har betydande FoU kompetens samt nischproduktion. Försäljningen av egna varumärken sker i stor utsträckning till länder utanför Norden genom egna bolag i exempelvis inom EU, Kina och USA samt genom nätverk av distributörer.

Affärsområdet är Nordens största oberoende distributör av batterier och innehar agenturer till ett flertal världsledande varumärken för de flesta batterityper och applikationer.

Affärsområdets bolag har ledande marknadspositioner i sina respektive nischer. Bolagen har i huvudsak egenutvecklade produkter som säljs under egna varumärken med internationell efterfrågan. Affärsområdet har sedan flera år investerat i spetskompetens inom strömförsörjning och styrning. Satsningar som skapat konkurrensfördelar i takt med allt komplexare teknik.

Affärsområdet verkar i en relativt stabil marknad där den underliggande efterfrågan är beroende av utvecklingen på marknaderna för fordon, telekom samt miljö- och medicinteknik. Konkurrensen är dock hård för standardiserade volymprodukter. Den snabba teknikutvecklingen driver dock på efterfrågan på tekniskt kompetenta aktörer som ofta är med i produkternas konstruktionsfas och initiala leveranser.

TMHE, John Deere, Ericsson, Siemens, Volvo, Onninen, Eon, Vestas och TeliaSonera.

Batterilösningar, ergonomiska förarmiljöer, styrning samt aktivering av rörelser. Bolagen har egen nischtillverkning samt även handel av närstående produkter.

POWER SOLUTIONS BESTÅR AV AFFÄRSENHETERNA:

Battery Systems

Customised Solutions

Power Systems


Affärsområdeschef
 

Per Lundblad

+46 70 795 66 02

per.lundblad@remove-this.addtech.remove-this.com


Controller


Christian Goding

+46 70 526 02 77

christian.goding@addtech.com 

BOLAG INOM POWER SOLUTIONS

Alla dotterbolag inom Power Solutions

Dotterbolag