DOTTERBOLAG

Addtechs framgång bygger på en effektiv och decentraliserad organisation. Det innebär att dotterbolagen är fria att driva och utveckla den operativa verksamheten så länge som de följer Addtechs affärsmodell och koncerngemensamma spelregler. Addtech kombinerar det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och långsiktighet.