LEVERANTÖRER

VI ÄR ALLTID PÅ JAKT EFTER NYA LEVERANTÖRER

En större del av Addtechbolagens försäljning kommer från vidareförsäljning av globala och marknadsledande leverantörers komponenter och delsystem. Ett samarbete med våra bolag ska vara det mest lönsamma sättet för leverantörerna att sälja sina produkter på de geografiska marknader där vi verkar.

Många starka leverantörer bearbetar den Nordiska marknaden via Addtech, en kostnadseffektiv marknadsföringsorganisation och försäljningskanal med lokal kunskap och etablerade kundrelationer. Mer än 70 procent av koncernens inköp sker från utomnordiska leverantörer i Europa, USA och Asien. Många leverantörer har samarbetat med Addtechs dotterbolag under årtionden medan andra kommer och går.

Våra dotterbolag söker och representerar tillverkare från hela världen. Förutom handel med standardprodukter, specialanpassade lösningar och/eller delsystem säljer Addtech produkter under egna varumärken samt bedriver viss nischproduktion. Många av våra produkter återfinns i globala kunders slutprodukter och det är vanligt att Addtech fortsätter att leverera sina delar även i de fall när kundens tillverkning flyttas utomlands.

Leverantörsrelationerna är ofta långvariga och präglade av nära samarbete kring hur leverantörens produkter kan användas på bästa sätt. Addtech är ständigt på jakt efter nya samarbetspartners som kan komplettera eller förstärka vår verksamhet.

En bra leverantör är:


  • Marknadsledande i sin nisch.
  • Arbetar med höga kvalitetskrav
  • Har en attraktiv produktutveckling
  • Har ett ansvarstagande förhållningssätt till etik- och miljöfrågor.