Whistleblower: Vi vill göra rätt

Addtech strävar efter att upprätthålla ett transparent affärsklimat och hög affärsetik. Vi värderar allas säkerhet och respekterar alla som berörs av våra verksamheter. Vi erbjuder därför en visselblåsartjänst som kan användas av envar för att uppmärksamma om något inte hanteras i linje med våra värderingar och uppförandekod. För att garantera anonymitet för den som blåser i visslan använder vi en extern partner, Whistle B. Följ länken nedan för att komma till den externa visselblåsarsajten. Där finns mer information, och du kan välja flera språk:

https://report.whistleb.com/sv/addtech